Feeds:
Posts
Comments

Posts Tagged ‘filozofski’

Na sjednici u četvrtak, 21. 5. 2009. g., izabrano je novo rukovodstvo Organizacije za prava studenata/ica pri Filozofskom fakultetu u Sarajevu (OPSFF).

Pogledajte blog OPSFF-a za više informacija: http://www.opsff.tk

Pogledajte i blog Sektora za prava i standard studenata/ica, sektora koji je jedna od primarnih djelatnosti OPSFF-a: http://www.pravstud.tk

Advertisements

Read Full Post »

http://www.slobodnifilozofski.bloger.hr/post/podrska–stana/1409324.aspx

Stan!
http://www.stan.tk

Dvojezični blog studenata/ica Odsjeka za anglistiku pri Filozofskom fakultetu u Sarajevu.
The bilingual blog of students of the English Department at the Faculty of Philosophy in Sarajevo.

Nezavisnoj studentskoj inicijativi za pravo na besplatno obrazovanje:

Problem komercijalizacije obrazovanja na svim razinama posebno pogađa našu regiju. Mi, studentice i studenti u Bosni i Hercegovini, zemlji u sveobuhvatnoj tranziciji, posljedice takvog razvoja događaja osjećamo svakodnevno kroz rastuće izdatke koje smo primorani izdvajati za nešto što smatramo elementarnim ljudskim pravom; vidimo ih u bahatosti i neodgovornosti kako nadležnih institucija na svim razinama vlasti u BiH, tako i u raspadanju integriteta bh. akademske zajednice vidljivog u mnogobrojnim skandalima kojima smo svjedoci u samo zadnje dvije godine; u sporom i neuspjelom procesu primjene bolonjskih standarda; te u sve manjem broju diplomiranih studentica i studenata.

Pored toga što srednjoškolsko obrazovanje još nije obavezno, te stoga ni besplatno, u BiH i dalje postoji golemi nesrazmjer između nastavnih planova i programa na svim razinama, koji na našu žalost nema veze s autonomijom obrazovnih institucija već s politikanstvom i utjecajem drugih interesa, koji stvaraju “dvije škole pod jednim krovom” te proizvode generacije diplomiranih stručnjaka čije se diplome ne priznaju u različitim dijelovima Bosne i Hercegovine a kamoli van njenih granica.

Ovom prilikom izražavamo punu podršku svim vašim zahtjevima i radujemo se solidarnosti koja je očigledan rezultat vašeg angažmana. Vaša inicijativa pokazuje da je u našoj regiji i dalje moguće pobuditi studentice i studente na udruženo djelovanje i solidarnost prijeko potrebnu za izmjenu sistema koji nas sviju guši i ugnjetava već godinama.

Obrazovanje mora biti dostupno ama baš svakom pripadniku i svakoj pripadnici društva, bez obzira na njihov socijalni ili kakav drugi status. Obrazovanje ne smije biti taocem političkih, privrednih, nacionalnih ili bilo kakvih drugih interesa, već isključivo elementarno ljudsko pravo i društveno dobro kojeg svi trebaju podržati. Inicijativama poput vaše osnažava se naša đačka/studentska uloga te se pokazuje da nismo i ne smijemo biti “potrošači” u obrazovnom sistemu čije uređenje sve više i više naliči kapitalističkoj korporaciji umjesto sistemu u kojem, kao građani i građanke, ostvarujemo vlastita prava.U ime radne ekipe Stana,
Mirza Beširović

Read Full Post »

Kada nastavnik zagalami na studenta usred nastave zbog postavljenog pitanja, kada mu kaže da “začepi”, kada studenta provocira, ponižava, omalovažava ili diskriminira po bilo kojoj osnovi došlo je, ukratko, do kršenja Etičkog kodeksa. Nastavnik je povrijedio svoju profesionalnu dužnost i, u najvećem broju slučajeva, nanio studentu štetu.

(more…)

Read Full Post »

Sutra, u petak, 17. 4. 2009. g. na Filozofskom fakultetu održava se Dan otvorenih vrata Fakulteta, s početkom u 10:00h.

U zgradi Fakulteta postavit će se štandovi na kojima će predstavnici/e svih odsjeka predstaviti rad odsjeka, nastavni plan i program, prijemne ispite, te odgovarati na pitanja budućim studentima/cama.

Ovom se aktivnošću želi “osnažiti kontakte na relaciji srednješkolskog i sveučilišnog obrazovanja, olakšati profesionalno opredjeljenje budućih akademskih građana Bosne i Hercegovine, te promovirati dodatne vidove suradnje sa različitim društvenim subjektima značajnim za odgojno-obrazovni rad”.

Pozovite Vaše prijatelje/ice iz srednjih škola da nas posjete! Štand anglistike će ove godine biti prilično šaren. 😀

Read Full Post »

“Akademska zajednica” je sintagma koja iziskuje automatsko, isprogramirano poštovanje. Kroz stoljeća obrazovne tradicije diljem svijeta izraz je zadobio svojevrsnu grandioznost i neku vrst trijezne važnosti. Gledamo na akademsku zajednicu kao na najviše dostignuće ljudske civilizacije, i to s punim pravom budući da nam je upravo svijet akademije donio napredak i unaprijedio nas kao vrstu.

U okrilju pomenute zajednice oduvijek i zanavijek se štuju načela slobode govora a svijet univerziteta, fakulteta i visokoobrazovnih institucija smatra se važnim faktorom socijalnoga diskursa, faktorom koji oblikuje javno mnijenje tako što proizvodi obrazovane osobe koji intelektualnu uobrazilju prenose na društvenu zbilju. Stoga je za očekivati od svake akademske zajednice, ma gdje bila, da razvija duh intelektualne otvorenosti, kritičkog promišljanja, slobodne i nesputane rasprave te, najvažnije, da isto potiče kod studenata i studentica.

(more…)

Read Full Post »